Ακίνητα & Επενδύσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε υπηρεσία που αφορά στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις επενδύσεις, ενδεικτικά:
  • Έλεγχος τίτλων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
  • Καταχώρηση Αιτημάτων για την έκδοση πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και αναζήτηση εγγράφων
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών, με σκοπό την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει.