Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Οι συνεργάτες του γραφείου μας αντιμετωπίζουν την κάθε υπόθεση που σχετίζεται με το Δίκαιο Αλλοδαπών, με την δέουσα σοβαρότητα, ειλικρίνεια και ευθύνη που απαιτεί ο χειρισμός τους. Γνωρίζουμε πόσο λεπτή και ευάλωτη είναι η θέση των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να έχουν μια αξιόπιστη νομική στήριξη, έτσι ώστε να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην χώρα.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο ασχολείται με:

  • Διαδικασία Αρχικής Χορήγησης και ανανέωσης άδειων παραμονής. (Εργασίας, ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, για ειδικούς λόγους, για εξαιρετικούς λόγους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση).
  • Διαδικασία Χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας.
  • Ζητήματα ασύλου.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών γιαεκδίκαση αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης παράνομων αλλοδαπών που βρίσκονται υπό κράτηση στα αστυνομικά τμήματα.
  • Κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής καθώς και κάθε ένδικου μέσου προς προάσπιση δικαιωμάτων των αλλοδαπών.
  • Ζητήματα απέλασης.