Οικογενειακό Δίκαιο

Οι άρτια καταρτισμένοι νομικοί μας, παρέχουν νομική υποστήριξη στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες κοινωνικές και όχι μόνο, προεκτάσεις, οι οποίες ανακύπτουν απο την ενασχόληση με τούτον τον κλαδο του δικαίου. Για αυτόν τον λόγο η κύρια επιδίωξή μας, κατ’ αρχάς, είναι να προτάξουμε τρόπους εναλλακτικής επίλυσης και των οικογενειακών διαφορών, μέσω και της νεοείσακτης διαδικασίας της διαμεσολάβησης, ώστε για έναν παραπάνω λόγο, να αποφευχθούν οι έντονες συγκρούσεις δικαστηριακού χαρακτήρα. Με πρωταρχικό γνώμονα την κατ’ αρχήν, συναινετική επίλυση των μεταξύ συζύγων διαφορών, παρέχουμε πλήρη νομική εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις οικογενειακών διαφορών. Με υπευθυνότητα, εμπειρία πολλών ετών και αποτελεσματικότητα, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των εντολέων μας:

  • Λύση Έγγαμης Συμβίωσης
  • Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων και ενηλίκων τέκνων, καθώς και διατροφής συζύγων
  • Συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου
    Ρύθμιση Επείγουσας Κατάστασης δια της λήψεως Ασφαλιστικών μέτρων, προς διασφάλιση δικαιωμάτων και αποφυγή άμεσου κινδύνου
  • Προσβολή και αναγνώριση πατρότητος
  • Ποινική υποστήριξη, όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο, ιδία δε σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.