Τομείς Δραστηριότητας

Η δικηγορική εταιρία vplawfirm είναι η πλέον εξειδικευμένη νομική εταιρία στον τομέα της στρατηγικής νομικής συμβουλευτικής και η πλέον αξιόπιστη αρωγός στον τομέα του σύγχρονου επιχειρείν. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, παρέχουν υπεύθυνα λύσεις σε προβλήματα και υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα του δικαίου, συμβουλευτικά, έχοντας στο επίκεντρο την προληπτική νομική συμβουλή.

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες για υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα του Εργατικού Δικαίου και συγκεκριμένα αναλαμβάνει: Συμβουλευτική Δικηγορία: Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για εργοδότες και εργαζόμενους, νομικός έλεγχος των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης. Εξωδικαστική Διαπραγμάτευση: Με στόχο την επίλυση

Περισσοτερα »

Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο Οι άρτια καταρτισμένοι νομικοί μας, παρέχουν νομική υποστήριξη στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες κοινωνικές και όχι μόνο, προεκτάσεις, οι οποίες ανακύπτουν απο την ενασχόληση με τούτον τον κλαδο του δικαίου. Για αυτόν τον λόγο η κύρια επιδίωξή μας, κατ’ αρχάς,

Περισσοτερα »

Στρατηγική Νομικη Συμβουλευτική -Εταιρικό Δίκαιο

Στρατηγική Νομικη Συμβουλευτική -Εταιρικό Δίκαιο Το Δικηγορικό Γραφείο V P με τους άρτια καταρτισμένους συνεργάτες, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι νομικοί στον τομέα της Στρατηγικής Νομικής Συμβουλευτικής, προσφέρουν την αρωγή τους στον τομέα του σύγχρονου επιχειρείν. Λειτουργώντας με επίκεντρο την προληπτική νομική συμβουλή, οι συνεργάτες μας

Περισσοτερα »

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο Έπειτα απο διαρκή ενημέρωση την οποία λαμβάνουν οι συνεργάτες μας, σχετικά με τις νέες φορολογικές εξελίξεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις υπηρεσίες μας, τόσο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, όσο και σε ακόλουθο στάδιο, εκπροσωπώντας τους

Περισσοτερα »

Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο Το Δικηγορικό Γραφείο V P είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ των εντολέων μας και της Δημόσιας Διοίκησης σε κάθε έκφανσή της, όπως ενδεικτικά Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής

Περισσοτερα »

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία, να σας παρέχουμε, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, νομική κάλυψη σε ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας έως

Περισσοτερα »

GOLDEN VISA- Μόνιμη άδεια διαμονής Επενδυτή

GOLDEN VISA- Μόνιμη άδεια διαμονής Επενδυτή Με εμπειρία στο, νομοθετικά ρυθμισμένο, ζήτημα της χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, (άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014) (Πρόγραμμα GOLDEN VISA), το Δικηγορικό μας Γραφείο, παρέχει πλήρη νομική αρωγή στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό αλλά και στα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, να

Περισσοτερα »

Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Οι συνεργάτες του γραφείου μας αντιμετωπίζουν την κάθε υπόθεση που σχετίζεται με το Δίκαιο Αλλοδαπών, με την δέουσα σοβαρότητα, ειλικρίνεια και ευθύνη που απαιτεί ο χειρισμός τους. Γνωρίζουμε πόσο λεπτή και ευάλωτη είναι η θέση των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα

Περισσοτερα »

Ακίνητα & Επενδύσεις

Ακίνητα & Επενδύσεις Αναλαμβάνουμε κάθε υπηρεσία που αφορά στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις επενδύσεις, ενδεικτικά: Έλεγχος τίτλων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Καταχώρηση Αιτημάτων για την έκδοση πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και αναζήτηση εγγράφων Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών, με σκοπό την επίλυση

Περισσοτερα »