ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
VPLAWFIRM

Γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, λαμβάνοντας τον τίτλο LL.M. Health and Social Welfare Law.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, από το έτος 2009.

Το 2015 και έπειτα από 6 έτη μάχιμης δικηγορίας δημιούργησαν με την Μαρία Πετούση, το Δικηγορικό Γραφείο “ V | P   Δικηγορικό Γραφείο Βαρδουλάκη Άννα |Πετούση Μαρία & Συνεργάτες”.

Οι τομείς της κύριας επαγγελματικής ενασχόλησής της, αφορούν κατά κανόνα σε υποθέσεις Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Αλλοδαπών. Έχει σημαντική εμπειρία σε δικαστικές αντιδικίες και σε νομική συμβουλευτική επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και σε επενδυτικά projects.Η πολυετής εξωτερική συνεργασία της, με Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιείται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Κακοποίησης κάθε μορφής, της απέδωσε σημαντική εμπειρία στον Τομέα του Οικογενειακού Δίκαιου και Ποινικού Δικαίου.

Έχει συνεργαστεί ως εξωτερική σταθερή συνεργάτης σε τραπεζικά ιδρύματα, ασχολείται με ζητήματα συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.), επιπλέον δε, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής δικηγορίας σε επιχειρήσεις ως Νομικός Σύμβουλος αυτών.

Γνωρίζει την αγγλική και γερμανική γλώσσα και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αστικού και ποινικού δικαίου.

ΠΕΤΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
VPLAWFIRM

Γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές, λαμβάνοντας τον τίτλο LL.M. με διάκριση στον τομέα του Maritime Law ως τμήμα του International Commercial Law του City Univerity of London.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, από το έτος 2006.

Το 2015 και έπειτα από 9 έτη μάχιμης δικηγορίας δημιούργησαν με την Αννα Βαρδουλάκη το Δικηγορικό Γραφείο “ V | P   Δικηγορικό Γραφείο Βαρδουλάκη Άννα- |Πετούση Μαρία & Συνεργάτες”

Οι τομείς της κύριας επαγγελματικής ενασχόλησής της, αφορούν κατά κανόνα σε υποθέσεις Εμπορικού, Αστικού, και Εργατικού Δικαίου και η εμπειρία της αφορά τοσο τη μάχιμη δικηγορία όσο και την συμβουλευτική. Συγχρόνως η σταθερή συνεργασία της ως νομικός σύμβουλος σε εταιρείες στον τομέα των ξενοχοχειακών, ναυτιλιακών και τουριστικών επιχειρήσεων της έχει προσδώσει σημαντική εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε επίπεδο λετουργίας, οργάνωσης και επενδύσεων αυτών. Παράλληλα έχει συνεργασθεί δυναμικά με δημόσιους φορείς και δήμους στον τομέα εκμετάλλευσης αιγιαλού, δημοσίων έργων και ενέργειας.

Από το έτος 2018 έχει λάβει πιστοποίηση ως Certified DPO εγκεκριμένη από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το διεθνές Πρύτυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 (αριθμ πιστοποιητικού GR-DPO 0000064 της ACTA A.E του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και έκτοτε παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες και επιχειρήσεις αναφορικά με την συμμόρφωσή τους προς τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.) και τα καθήκοντα της ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) αυτών.

Γνωρίζει την αγγλική και γερμανική γλώσσα και έχει παρακολουθήσει συνέδρια εμπορικού και εργατικού δικαίου στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης.